อิฐ

อิฐมวลเบา

TPI BLOCKอิฐมวลเบาคุณภาพสูง ทีพีไออิฐมวลเบาทีพีไอ ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราทีพีไอคุณภาพสูงผสมผสานกับวัตถุดิบคุณภาพ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำความดันสูง (Autoclaved System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อใ ...

--45

TPI Loft – M103 ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป สูตรผง ผสมน้ำใช้ได้ทันที

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป TPI Loft สูตรผง ผสมน้ำใช้ได้ทันที ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ใช้ฉาบเป็นปูนสไตล์ลอฟท์ ทำให้ได้ผิวหน้าเป็นลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตั ...

--44

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M404S

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  : คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 350 KSC (Cylinder) M404S ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคล ...

--43

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M403S

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  : คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 280 KSC (Cylinder) M403S ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟต ...

--423

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M402S

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 240 KSC (Cylinder) M402S ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟ ...

--42

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M401S

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 180 KSC (Cylinder) M401S ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณ ชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตสและค ...

--41

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตทีพีไอ 350 KSC Cylinder M404 ลักษณะผลิตภัณฑ์  : ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่น ๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 K ...

--40

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M403

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต M403 ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต  เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว ...

--39

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M402

ข้อมูลทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต M402 ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต  เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว ...