--9

ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M300)

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : ปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M300

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มอก.598-2560 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือ
ระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก (แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ
ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามาตรฐาน มอก.598-2560 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ขอบเขตการใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคาร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *