--423

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M402S

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 240 KSC (Cylinder) M402S

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่น ๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC (Cylinder)

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานขนาดเล็ก เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลัง ทางเดิน ลานจอดรถ เป็นต้น สำหรับงานคอนกรีตชนิดทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟตและการซึมผ่านของคลอไรด์  สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾”  ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีความหนามาก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *