--35

ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานปูนปั้น (M900)

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานปูนปั้น (M900)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  

  1. เป็นปูนสำเร็จรูป (Dry Mixed Mortar) เหมาะสำหรับงานปูนปั้น ใช้ผสมน้ำแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ลดเวลาการเตรียมปูน มีความละเอียดสูง
  2. มีหลายสีให้เลือกใช้งานตามที่ช่างปั้นต้องการโดยเนื้อปูนมีสีที่สม่ำเสมอ

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ผสมน้ำให้ได้ความข้นเหลวเหมาะสม สำหรับงานปั้นปูนทั่วไป สามารถใช้ในงานปั้นลอยตัว นูนสูง หรือนูนต่ำได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *