--45

TPI Loft – M103 ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป สูตรผง ผสมน้ำใช้ได้ทันที

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป TPI Loft สูตรผง ผสมน้ำใช้ได้ทันที

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ใช้ฉาบเป็นปูนสไตล์ลอฟท์ ทำให้ได้ผิวหน้าเป็นลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ไม่ทำให้เกิดรอยแตกลายงา มีความคงทน กันน้ำ กันแดด กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ขอบเขตการใช้งาน  :  สามารถฉาบได้ทุกพื้นผิวทั้งบนผนังคอนกรีต ปูนฉาบทั่วไปและไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

--44

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M404S

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  : คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 350 KSC (Cylinder) M404S

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC (Cylinder)

--43

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M403S

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  : คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 280 KSC (Cylinder) M403S

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC (Cylinder)

--423

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M402S

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 240 KSC (Cylinder) M402S

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่น ๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC (Cylinder)

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานขนาดเล็ก เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลัง ทางเดิน ลานจอดรถ เป็นต้น สำหรับงานคอนกรีตชนิดทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟตและการซึมผ่านของคลอไรด์  สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾”  ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีความหนามาก

--42

ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟต M401S

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 180 KSC (Cylinder) M401S

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งชนิดทนซัลเฟต ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณ ชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณที่มีเกลือซัลเฟตสและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่น ๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC (Cylinder)

ขอบเขตการใช้งาน  : ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟต และการซึมผ่านของคลอไรด์   สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾”  ได้ในกรณีงานเทขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ที่มีความหนามาก

--41

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M404

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  คอนกรีตทีพีไอ 350 KSC Cylinder M404

ลักษณะผลิตภัณฑ์  : ผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่น ๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน  : เหมาะสำหรับงานเสา คาน ตอม่อ

--40

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M403

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต M403

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต  เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลังถนน ลานจอดรถและคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

--39

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M402

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต M402

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต  เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 240 KSC

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เทพื้นปรับระดับ เสาเอ็น-ทับหลัง ทางเดิน ลานจอดรถ เป็นต้น

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนด เช่น งานฉาบตกแต่ง ผิวหน้าคอนกรีต หรือบริเวณที่มีเหล็กอยู่ด้วย

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15 เล่ม 1-2555
  • หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
  • สารเคมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการไหลตัวดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น
--38

คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Lean Crete) M401

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต M401

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานที่กำหนด เช่น งานฉาบตกแต่ง ผิวหน้าคอนกรีต หรือบริเวณที่มีเหล็กอยู่ด้วย

--37

ผงโรยพื้นคอนกรีต TPI Floor Hardener (M99)

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  TPI Floor Hardener (M99)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นผง Cement base floor Hardener  ชนิดไม่มีผงโลหะ ใช้โรยบนพื้นคอนกรีตเทใหม่ แล้วขัดด้วยเครื่องขัดมัน หรือขัดด้วยมือตามวิธีการขัดมันทั่วไป  เพื่อเพิ่มความแข็งของพื้นผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้สัญจรมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โกดัง ที่จอดรถ  หรือพื้นคอนกรีตใช้งานทั่วไปที่ต้องการความแข็งทนต่อการขัดถู ข้อดีของคอนกรีตใช้ M99 คือ ทนทานต่อการขัดถูดีกว่าคอนกรีตทั่วไป มีผิวหน้าเรียบ ทำความสะอาดง่าย เนื่องจากไม่ผสมผงโลหะ จึงไม่เกิดการกัดกร่อนหรือเป็นสนิม มีให้เลือกหลายเฉดสี ได้แก่ สีปูน สีเทาอ่อน สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีฟ้า