--17

ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M210)

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบบล็อกมวลเบาทีพีไอ M210  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  :  มอก.2735-2559 มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อกได้อีกด้วย 

ขอบเขตการใช้งาน  :  เหมาะสำหรับงานฉาบผนังบล็อคมวลเบาทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *